Telefon: +45 8654 0390 - Mail: info@ideren.dk

SPRIT

Isopropanol, IPA Sprit 99,9% og Heptan

Ide-Ren kan tilbyde vores grafiske kunder både Isopropanol, IPA Sprit 99,9% og Heptan til konkurrencedygtige priser.
Ring venligst og få et tilbud, vi kan både levere i 25 ltr. dunke, samt tromler og palletanke.

Info om sprit

Sprit er en fællesbetegnelse for en række kemiske stoffer, der også kaldes alkoholer. Der er altså mere end én slags alkohol!

Eksempler på alkoholer:

  • Ethanol = Ethylalkohol (alm. sprit som det findes i øl, vin, spiritus og husholdningssprit)
  • Isopropanol = Isopropylalkohol (findes i sprinklervæske og fugtevandstilsætning)
  • Methanol = Methylalkohol = Træsprit

Blandingen ethanol + isopropanol i forholdet 90:10 (altså 90% ethanol og 10% isopropanol) kaldes IPA-sprit, og bruges af nogle som erstatning for ren isopropanol som fugtevandstilsætning.

Farlighed

Alle alkoholer er flygtige og kan brænde. Skemaet nedenfor viser hvordan de tre slags alkoholer fra før kodenummereres og faremærkes.


Grænseværdi
Kodenr Risikosætninger
Ethanol Methanol 2-1 R11 Meget brandfarlig
R11 Meget brandfarlig
Isopropanol 200 ppm 4-1 R36 Irriterer øjnene
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed
Methanol 299 ppm 5-6 R11 Meget brandfarlig
R23/24/25 Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse
R39/23/24/25 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse

Valg af alkohol til fugtevand

Skemaet fortæller tydeligt, at når valget står mellem ethanol og isopropanol som fugtevandstilsætning, så er ethanol at foretrække.